Onaylama – Doğrulama Kontrolleri Nedir? (Validation Kontroller )

asp.net Master Page Nedir?

Doğrulama Kontrolleri kullanıcının girdiği bilgilerin doğruluğunun denetlenmesinde kullanılırlar.Hazırladığınız web sitelerinde, bir alanın boş girilmemesi, belirli bir değerden fazlasının verilememesi gibi koşullar oluşturmak istiyorsak Validation kontrollerini kullanmamız gerekir.Validation (doğrulama) kontrolleri istemci tarafında çalışırlar. Validation kontrollerine, Toolbox penceresinde Validation sekmesi altından erişebilirsiniz. Doğrulama kontrollerinde UnobtrusiveValidationMode Hatası(jquery) almanız muhtemeldir. Bu hatayı düzeltmek için Web.config dosyası içerisinde <configuration> satırının altına aşağıdaki kotu ekleyerek hatayı girebilirsiniz.  <appSettings>  <add key=”ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode” value=”None”></add>  </appSettings>

Okumaya Devam Edin