Visual Studio WEB Uygulamaları

asp.net Master Page Nedir?

Görünüm Modları: Visual Studio ortamında WEB projesi gerçekleştirirken 3 mod şeklinde gösterme imkânımız mevcuttur. Bu 3 mod design(tasarım), split(böl) ve source(kaynak) modlarıdır. .NET ortamında web sitesi sayfaları .aspx ve .aspx.cs dosyalarının birleşimi ile oluşturulur. Bu dosyalardan .aspx.cs dosyası sunucu kodlarını (web yazılım) oluştururken, .aspx dosyaları ise HTML ve kontrollerin (web tasarım) oluşturulduğu sayfalardır. Design modu tasarım modu anlamına gelir ve bu modda web sayfası görsel öğeler ile oluşturulur. Bu modda herhangi bir nesne eklendiğinde arka planda kodlar otomatik olarak eklenirler, Bunu source modunda görebiliriz. Source modu, web sayfasına ait olan…

Okumaya Devam Edin