ASP.NET NESNELERİ

asp.net Master Page Nedir?

_ Server Kontrol Kullanıcı arabirimi veya diğer ilişkisel fonksiyonlar oluşturmak üzere Server üzerinde çalışan componentlere denir. Başka bir değişle Web formlarda kullanılan kontrollerin sunucu ile haberleşerek çalışabilmesi için runat=”server” bildirimi kullanılır. Server kontroller runat= “server” özelliğine sahiptirler. <asp:Button ID=”Button1″ runat=”server” Text=”Button” OnClick=”Button1_Click” />        <asp:TextBox ID=”TextBox1″ runat=”server”></asp:TextBox > Standart Web Server Kontrolleri WEB Server kontrolleri içinde en sık kullanılan, en çok ihtiyaç duyulan kontrollerdir. Bu kontrolleri aşağıdaki başlıklar altında giriş niteliğinde kısa kısa anlattım inceleyebilirsiniz: – Label Kontrolü– TextBox Kontrolü– Button Kontrolü– ImageButton Kontrolü– LinkButton Kontrolü– HyperLink Kontrolü– CheckBox Kontrolü–…

Okumaya Devam Edin