RadioButtonList Kontrolü

asp.net Master Page Nedir?

RadioButton ile ListBoxın birleşmiş hali diyebiliriz. Properties(özellikler) içindeki Items özelliğinden seçenek ekleyebiliriz. Bu RadioButtonList listesinden sadece bir tane seçebiliriz.   <form id=”form1″ runat=”server”>     <div>     <p><asp:label id=”myLabel” runat=”server” text=”Hangi server teknolojisini kullanıyorsunuz?”></asp:label></p>     <asp:radiobuttonlist id=”myRadioButtonList” runat=”server”>     <asp:listitem text=”ASP.NET” value=”asp”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”PHP” value=”php”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”JSP” value=”jsp”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”ColdFusion” value=”cf”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”CGI” value=”cgi”></asp:listitem>     </asp:radiobuttonlist>      </div>     </form>

Okumaya Devam Edin