Mesleki Eğitim Kursları

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır. Mesleki Eğitim Kurslarına Katılacak Olanlardan İstenilecek Şartlar  Kuruma kayıtlı işsiz olmak,  15 yaşını tamamlamış olmak,  Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,  İşverenin aradığı özel şartları taşımak,  İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,  Emekli olmamak. Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun…

Okumaya Devam Edin