ImageButton Kontrolü

asp.net Master Page Nedir?

ImageButton kontrolü, Button kontrolüne çok benzemektedir fakat daha çok bir image buton yani bir resim buton olarak kullanılmaktadır. Bunu bir örnekle açıklarsam; Öncelikle projeme bir buton sembolü oluşturabilmek için bir buton.gif dosyası ekliyorum. Default.aspx sayfamızda Page_Load altına (veya üstüne) yazacağımız kodlarımız:        protected void Yaz(object sender, ImageClickEventArgs e)         {             myLabel.Text = “İmage Butonumun koordinatları : “ + e.X + “,” + e.Y;         } Bu kodlarımda bir ImageButton oluşturuyorum ve bu ImageButton için bir adet ImageUrl ile resminin yerini gösterdim daha sonra bir event tanımladın, OnClick ile birlikte…

Okumaya Devam Edin