Geriye Değer Döndürmeyen Metotlar

asp.net Master Page Nedir?

Metotlar asla birbirinin içinde oluşturulamazlar. Bunun dışında istediğimiz kısımda tanımlayabiliriz. Geriye değer döndürmeyen metotları tanımlarken void deyimini kullanırız. Daha sonra metotumuza isim verir ve parantez aç, kapa kullanılır. Örnek : void metodumuz() { //yaptırmak istediğimiz işlemler.. } Şimdi örneğin her butona basıldıktan sonra textboxların temizlenmesini istiyoruz, bunun için geriye değer döndürmeyen ve herhangi bir parametre almayan metot oluşturuyoruz. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)         {         }         void TemizlikYap()         {   //Textboxları temizliyorum, her iki yöntemde aynı işi yapar. İkisini de göstermek istedik.            TextBox1.Text = “”;…

Okumaya Devam Edin