CheckBoxList Kontrolü

asp.net Master Page Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere, CheckBoxList kontrolü bir grup CheckBox kontrolünden oluşan bir list kontrolüdür. Farklı CheckBox’ların bir grup altında toplanması ile oluşturulur. Tanımlanmasına dair bir kod bloğunu aşağıda veriyorum. <form id=”form1″ runat=”server”>     <div>     <p><asp:label id=”myLabel” runat=”server” text=”Hangi mobil platformu kullanıyorsunuz?”></asp:label></p>     <asp:checkboxlist id=”myCheckBoxList” runat=”server”>     <asp:listitem text=”Java” value=”jv”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”Kotlin” value=”kt”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”Swift” value=”swf”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”Objective-C” value=”oc”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”Flutter” value=”fl”></asp:listitem>     </asp:checkboxlist>       </div>     </form>

Okumaya Devam Edin