CheckBox Kontrolü

asp.net Master Page Nedir?

CheckBox kontrolünü durum kontrolü yapmak amacı ile kullanabiliriz. Yani iki durum kontrol edilebilir, ya da bir soru sorulur bu soru altında birden fazla seçenek vardır ve bu seçeneklerin seçilip ya da seçilmemesi için checkbox kontrolü kullanılabilir. Yani iki durumu vardır ve durumlar checked ve unchecked olaran bilinir. Bir ASP WEB Server olarak CheckBox kontrolünü şu şekilde oluşturabiliriz.   <form id=”form1″ runat=”server”>     <asp:checkbox id=”soru” text=”WEB Programlamayı Seviyorum” checked=”true” runat=”server”>     </asp:checkbox>     </form> CheckBox kontrolü için ana olay yani event CheckChanged olayıdır ve bu olay OnCheckedChanged attribute ile kontrol edilebilir.…

Okumaya Devam Edin