Öğretim Materyalleri ve Programlar

Öğretim programları ve materyaller

Proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları merkezi sistem sınav puanına göre öğrenci alır. Okullarımızda Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programları bulunur. Anadolu Teknik Programlarına doğrudan alana öğrenci kaydı yapılır. 9.sınıftan itibaren Mesleki derslerini almaya başlarlar. Anadolu Meslek programında, bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi dersleri de yer almaktadır.Anadolu Teknik programında ise bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir.Anadolu meslek programlarında 9.sınıftan itibaren meslek alanıyla ilgili öğrenim görmeye başlarlar.Her…

Okumaya Devam Edin