Asp.NET Sayfa Yönlendirme

asp.net Master Page Nedir?

Asp.NET projenizde bir sayfadan projenize ait başka bir sayfaya geçiş yapmak istiyorsunuz. Bunu: Response.Redirect(“Sayfa2.aspx”);   ile yapabilirsiniz.  Eğer bir başka web sitesine geçmek istiyorsanız URL verme yöntemi kullanılır: Response.Redirect(“https://www.google.com.tr/”); // www.google.com.tr’ye geçilir

Okumaya Devam Edin