Panel Kontrolü

asp.net Master Page Nedir?

Panel kontrolü, HTML’deki div elementine benzemektedir. Panel kontrolü içindeki komponentler(bileşen) bir grup halinde bulundurulabilirler. Böylelikle örneğin tek bir eventle, panele tıklayarak mesela panel içindeki tüm komponentleri gizleyebilir ya da gösterebiliriz. Bununla alakalı bir örnek yapalım. Default.aspx sayfamda kod bloğum şu şekilde : <form id=”form1″ runat=”server”>     <div>    <asp:panel id=”myPanel” runat=”server”>    <p>Kullanıcı Adı : <asp:textbox id=”KullaniciAdi” runat=”server” columns=”30″></asp:textbox></p>    <p>Şifre : <asp:textbox id=”sifre” runat=”server” columns=”30″ textmode=”Password”></asp:textbox></p>     </asp:panel>    <asp:button id=”GizleButon” runat=”server” text=”Paneli Gizle” onclick=”PanelGizle”>       </asp:button></div>     </form> Üstteki kod bloğumda bir panel içinde iki adet textbox kontrolü…

Okumaya Devam Edin