Dizi Nedir?

asp.net Master Page Nedir?

Windows uygulamalarında olduğu gibi ASP.NET uygulamalarında da diziler kullanılmaktadır.Diziler içinde birden fazla eleman bulunduran veri kümeleridir. Diziler içinde bulunan elemanlar tek bir veri tipindedirler. Bu noktada dikkat çekmek istiyorum, normal dizilerden bahsediyorum.ArrayList’lerde (dizi listeleri) farklı tiplerde elemanlar bulunabilir. Bizim konumuz değişken tipi belli olan diziler.Bu tip dizileri tanımlarken öncelikle dizinin tipini belirtiriz, yani dizi içindeki elemanlar string mi olacak, integer mi olacak, double mı olacak, boolean mı olacak bunu belirtmemiz gerekir. Daha sonra değişken tipi tanımlandıktan sonra bir dizi tanımlayacağımız için [ ] işaretini kullanırız. Sonra dizimize bir isim veririz.…

Okumaya Devam Edin