Master Page Nedir?

asp.net Master Page Nedir?

Master Page (Web Form Ana Sayfası), web kullanıcı kontrollerine çok fazla benzemektedir. Kullanıcı kontrollerinden farkı, HTML ve diğer kontrollerin bir arada tümleşik halde bulunabilmesidir. Master Page, ek özelliklerle, olaylarla, metotlarla geliştirilebilir ve yine web kullanıcı kontrolleri gibi son kullanıcı tarafından direkt olarak görüntülenemezler. Mutlaka bir web form içinde yer alırlar ya da directive edilirler diyebiliriz. Master Page mantığı aslında bizim yapmış olduğumuz projelerin temel yapısını oluşturma amaçlı kullanılır. Yani bir Master Page ile genel olarak tüm sayfalarımda olabilecek özellikleri, komponentleri, web kullanıcı kontrollerini bir master page içinde oluşturabilir ve daha…

Okumaya Devam Edin

CompareValidator Kullanımı

asp.net Master Page Nedir?

CompareValidator kontrolü de çok kullanışlı bir kontroldür. Bir kontrolün bir başka kontrolle karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Örneğin bir çok web formda görmüşsünüzdür, bir şifre girersiniz ardından bu şifrenin tekrar girilmesi istenir ya da aynı şekilde bir mail adresi girersiniz ve bu mail adresini bir başka textboxa doğruluğunu kontrol etmek amacı ile tekrar girmeniz istenebilir. Şimdiki örnekte bir kullanıcı adı, bir şifre alanı olsun ve ikinci şifre alanı da birinci ile eşleşiyor mu kontrol edelim. <form id=”form1″ runat=”server”>     <div>     <p>Kullanıcı Adı : <br/>     <asp:textbox id=”txtKullaniciAdi” runat=”server”></asp:textbox>     <asp:requiredfieldvalidator id=”reqKullaniciAdi” runat=”server” controltovalidate=”txtKullaniciAdi”…

Okumaya Devam Edin

RegularExpressionValidator Kullanımı

asp.net Master Page Nedir?

RegularExpressionValidator kontrolü istenilen şartlarda bir ifadenin ilgili veri alanından alınmasını sağlayan bir kontroldür. Properties(Özellikler) penceresinden ValidationExpression seçeneğinin sağındaki üç noktaya tıkladığımızda eposta, telefon, posta, URL gibi çeşitli hazır format seçimleri yapılabilir.  Bir alana gerçekten bir mail adresimi girilmiş mi bunun kontrolünü RegularExpressionValidator ile yapabiliriz. Örneğin bir textboxa bir mail adresi mi girilmiş, bunun kontrolü için; ^\S+@\S+\.\S+$ RegularExpression ifadesi kullanılır. Tabi e-mail adresini kontrol ediyor derken, bu adres kullanımda mı değil mi onu kontrol etmiyoruz. Sadece ifade ediliş biçimi doğrumu değil mi buna bakıyoruz, çünkü biliyorsunuz ki bir e-mail adres için boşluk karakteri kullanılmaz, mutlaka…

Okumaya Devam Edin

RangeValidator Kullanımı

asp.net Master Page Nedir?

RangeValidator kontrolü ile herhangi bir iki aralığı kontrol edebilme imkanına sahip olabiliyoruz. Örneğin bizim şöyle bir sitemiz olsun, 80’ler sitemizde sadece 80’li yıllarda doğmuş olarak kendini ifade edebilen kullanıcılara onay verdiğimizi düşünelim. Bu noktada ilgili tarih aralıklarını belirtmemiz gerekir. Bu örneği nasıl yapabiliyoruz bakalım.     <form id=”form1″ runat=”server”>     <div><p>Doğum Tarihini Giriniz :(gün.ay.yıl) <br/>     <asp:textbox id=”txtDogTar” runat=”server”></asp:textbox>     <asp:rangevalidator id=”rvDogTar” runat=”server” type=”Date” controltovalidate=”txtDogTar” minimumvalue=”1/1/1980″ maximumvalue=”31/12/2000″ errormessage=”Bu siteyi kullanabilmek için 1980-2000 yılları arasında doğmuş olmanız gerekir”></asp:rangevalidator></p>     <p></p>     <p><asp:button id=”btnOnayla” runat=”server” text=”Onayla”></asp:button></p>     </div>     </form> Bu tarih hususunda yeri…

Okumaya Devam Edin

RequiredFieldValidator Kullanımı

asp.net Master Page Nedir?

RequiredFieldValidator kontrolü validation kontroller içinde en basit olanıdır. Bu kontrol şunu sağlar, bir kullanıcının bir web kontrolüne bilgi girip girmediğini kontrol etmeye yaramaktadır. Bu kontrole ait olan ControlToValidate özelliği bu kontrolün hangi WEB kontrolünü kontrol etmeye yarar. ErrorMessage kullanıcı bir veri girmediğinde kullanıcıya verilecek mesajın yazılması için kullanılır. SetFocusOnError özelliği bir hata meydana gelirse imlecin direkt olarak buraya focuslanması içindir. Basit bir şekilde kullanımı : <form id=”form1″ runat=”server”>     <div>     <p>Kullanıcı Adı : <br/>     <asp:textbox id=”txtKullaniciAdi” runat=”server”></asp:textbox>     <asp:requiredfieldvalidator id=”reqKullaniciAdi” runat=”server” controltovalidate=”txtKullaniciAdi” errormessage=”Lütfen kullanıcı adınızı giriniz.” setfocusonerror=”true” display=”Dynamic”></asp:requiredfieldvalidator></p>…

Okumaya Devam Edin

Onaylama – Doğrulama Kontrolleri Nedir? (Validation Kontroller )

asp.net Master Page Nedir?

Doğrulama Kontrolleri kullanıcının girdiği bilgilerin doğruluğunun denetlenmesinde kullanılırlar.Hazırladığınız web sitelerinde, bir alanın boş girilmemesi, belirli bir değerden fazlasının verilememesi gibi koşullar oluşturmak istiyorsak Validation kontrollerini kullanmamız gerekir.Validation (doğrulama) kontrolleri istemci tarafında çalışırlar. Validation kontrollerine, Toolbox penceresinde Validation sekmesi altından erişebilirsiniz. Doğrulama kontrollerinde UnobtrusiveValidationMode Hatası(jquery) almanız muhtemeldir. Bu hatayı düzeltmek için Web.config dosyası içerisinde <configuration> satırının altına aşağıdaki kotu ekleyerek hatayı girebilirsiniz.  <appSettings>  <add key=”ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode” value=”None”></add>  </appSettings>

Okumaya Devam Edin

Asp.NET Sayfa Yönlendirme

asp.net Master Page Nedir?

Asp.NET projenizde bir sayfadan projenize ait başka bir sayfaya geçiş yapmak istiyorsunuz. Bunu: Response.Redirect(“Sayfa2.aspx”);   ile yapabilirsiniz.  Eğer bir başka web sitesine geçmek istiyorsanız URL verme yöntemi kullanılır: Response.Redirect(“https://www.google.com.tr/”); // www.google.com.tr’ye geçilir

Okumaya Devam Edin

Panel Kontrolü

asp.net Master Page Nedir?

Panel kontrolü, HTML’deki div elementine benzemektedir. Panel kontrolü içindeki komponentler(bileşen) bir grup halinde bulundurulabilirler. Böylelikle örneğin tek bir eventle, panele tıklayarak mesela panel içindeki tüm komponentleri gizleyebilir ya da gösterebiliriz. Bununla alakalı bir örnek yapalım. Default.aspx sayfamda kod bloğum şu şekilde : <form id=”form1″ runat=”server”>     <div>    <asp:panel id=”myPanel” runat=”server”>    <p>Kullanıcı Adı : <asp:textbox id=”KullaniciAdi” runat=”server” columns=”30″></asp:textbox></p>    <p>Şifre : <asp:textbox id=”sifre” runat=”server” columns=”30″ textmode=”Password”></asp:textbox></p>     </asp:panel>    <asp:button id=”GizleButon” runat=”server” text=”Paneli Gizle” onclick=”PanelGizle”>       </asp:button></div>     </form> Üstteki kod bloğumda bir panel içinde iki adet textbox kontrolü…

Okumaya Devam Edin

ListBox Kontrolü

asp.net Master Page Nedir?

ListBox kontrolü, HTML’deki select elementine eşittir. Dolayısı ile DropDownList kontrolüne de benzemektedir. ancak ListBox kontrolünde yer alan elemanlarda, DropDownList kontrolünden farklı olarak çoklu seçim yapılabilir(ctrl tuşu ile), bu durum Multiple özelliği ile ayarlanmaktadır. Aşağıdaki kod bloğunda ListBox kontrolünün tanımlanmasını örnekledim.     <div>     <p><asp:label id=”myLabel” runat=”server” text=”Hangi Programlama dillerini kullanıyorsunuz?”></asp:label></p>     <asp:listbox id=”myListBox” runat=”server” selectionmode=”Multiple”>     <asp:listitem text=”ASP.NET” value=”asp”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”PHP” value=”php”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”PYTON” value=”cgi”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”JAVA” value=”cf”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”C#.NET” value=”jsp”></asp:listitem>     </asp:listbox>     </div>     </form>

Okumaya Devam Edin

CheckBoxList Kontrolü

asp.net Master Page Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere, CheckBoxList kontrolü bir grup CheckBox kontrolünden oluşan bir list kontrolüdür. Farklı CheckBox’ların bir grup altında toplanması ile oluşturulur. Tanımlanmasına dair bir kod bloğunu aşağıda veriyorum. <form id=”form1″ runat=”server”>     <div>     <p><asp:label id=”myLabel” runat=”server” text=”Hangi mobil platformu kullanıyorsunuz?”></asp:label></p>     <asp:checkboxlist id=”myCheckBoxList” runat=”server”>     <asp:listitem text=”Java” value=”jv”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”Kotlin” value=”kt”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”Swift” value=”swf”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”Objective-C” value=”oc”></asp:listitem>     <asp:listitem text=”Flutter” value=”fl”></asp:listitem>     </asp:checkboxlist>       </div>     </form>

Okumaya Devam Edin