Burs ve Yurt İmkanları-Pansiyonlu Okullar

burs ve pansiyon imkanları

Ülkemizde, mesleki eğitimin tam donanımla çalışabilmesi adına bir çok uygulama ve hizmet hayata geçirilmektedir. Bunlardan birisi de meslek eğitim birimlerinde verilen yurt, pansiyon hizmetidir. Öğrencilerimizin yararlanabileceği bu hizmet ile amaç, yer sorunu yaşamadan nitelikli bir eğitim süreci yaşamak ve ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını artırmaya yönelik çabalarına pozitif katkı sunmaktır. Pansiyonlu Okullarımız

Okumaya Devam Edin

Mesleki Eğitim Kursları

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır. Mesleki Eğitim Kurslarına Katılacak Olanlardan İstenilecek Şartlar  Kuruma kayıtlı işsiz olmak,  15 yaşını tamamlamış olmak,  Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,  İşverenin aradığı özel şartları taşımak,  İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,  Emekli olmamak. Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun…

Okumaya Devam Edin

Öğretim Materyalleri ve Programlar

Öğretim programları ve materyaller

Proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları merkezi sistem sınav puanına göre öğrenci alır. Okullarımızda Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programları bulunur. Anadolu Teknik Programlarına doğrudan alana öğrenci kaydı yapılır. 9.sınıftan itibaren Mesleki derslerini almaya başlarlar. Anadolu Meslek programında, bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi dersleri de yer almaktadır.Anadolu Teknik programında ise bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir.Anadolu meslek programlarında 9.sınıftan itibaren meslek alanıyla ilgili öğrenim görmeye başlarlar.Her…

Okumaya Devam Edin

Mesleki Rehberlik Süreci ve Yönlendirme

mesleki-rehberlik-yönlendirme

İnsanlar yaşamlarının her aşamasında kendileriyle ilgili pek çok karar verir. Kararların isabetli olabilmesi için bireyin, çevre koşullarıyla ve kendisiyle ilgili doğru ve ayrıntılı bilgiye sahip olması gerekir. Bireyler, özellikle gelişme döneminde kendilerine “Ben kimim, ne olmak istiyorum, nasıl davranmalıyım, hayat tarzım nasıl olmalıdır?” şeklinde sorular yöneltirler ve bu sorulara cevap ararlar. Bu tür sorulara verilen cevaplar doğrultusunda bireylerin gelecekleri şekillenir. Meslek, kişinin sadece kendisinin değil, başkalarının da yararlanacağı ve karşılığında kazanç elde edeceği bir faaliyettir. Bu hizmet ve üretim faaliyetleri için meslekî eğitim gereklidir.  Gençler, temel eğitimi bitirdikten sonra meslek…

Okumaya Devam Edin