Mesleki Eğitim Neden Gerekli?

neden mesleki eğitim

Meslekî ve teknik eğitim; sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir. Bu amaçla bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulmaktadır.

Meslekî ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekonomiye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Meslekî ve teknik eğitimin temel amacının ülkenin ve bireyin istihdam açısından beklentilerini uyumlu hale getirmektir. Meslekî ve teknik eğitim öğrencileri iyi vatandaş olarak yetiştirmenin yanı sıra esnek bir yapı içinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür verilerek bir üst öğrenime (üniversite) ve iş hayatına hazırlamayı hedeflemektedir.

Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Meslekî ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

2023 hedefleri ile uyumlu bir sistem oluşturulması için meslekî ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklar ile ailelerini bu doğrultuda yönlendiren, meslekî ders içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iş başında eğitim olanaklarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası sektör ve kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların alt yapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirildiği, mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve farklı ücret politikalarının uygulandığı, sektörün meslekî ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri ile iş birliği imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik bir yapının kurulması planlanmaktadır.

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNCELİKLERİ

 • İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
 • Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,
 • Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
 • Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek. 
 • İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,
 • Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak,             
 • Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak,
 • Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireylere bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de kazandırmak,
 • Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
 • Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması.

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN SAĞLADIĞI İMKANLAR

 • Öğrenciler mesleki eğitime başladığı andan itibaren devlet tarafından SGK kapsamına alınarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır.
 • Döner sermaye kapsamında üretim çalışmalarına katılarak emeğinin karşılığı olan döner sermayeden maaş almaktadırlar.
 • Maddi imkanları yetersiz olan öğrenciler isterlerse yatılılık (pansiyon) imkanlarından ve İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) girerek, sınav sonucuna göre burs imkanlarından faydalanabilmektedir.
 • Kurum/kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolleri kapsamında, başarılı ve maddi imkanları yetersiz olan öğrencilere özel burs desteği de sağlanmaktadır.
 • Okulumuzda 10.Sınıftan itibaren eğitim gördükleri alan ile ilgili işletmelere uygulama eğitimine gitmekteler ve bunun karşılığı olarak en az asgari ücretin %60′ ı oranında maaş almaktadırlar.
 • Bütün mesleki ve teknik eğitim mezunlarına teknisyen unvanı verilmektedir.
 • Mezun öğrencilere meslek lisesi diploması ile birlikte iş yeri açma belgesi verilmekte. Böylece Mezunlarımız bu belge ile kendi iş yerlerini açabilmektedir. 
 • Meslek lisesi mezunu öğrencilere Avrupa ülkelerinde geçerli EUROPASSbelgesi verilmektedir.
 • Mezun öğrencilerimiz diğer lise mezunu öğrencilerle aynı haklara sahip olarak üniversite yerleştirme sınavlarında aldıkları puanlara göre istediği üniversitenin istediği fakültesine gidebilmektedir. Teknoloji fakültelerinde meslek lisesi mezunlarına kontenjan ayrılmıştır.
 • KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi iş yerini açan mesleki eğitim mezunlarına, KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir,                         
 • Askerlik işlemlerinde lise ve dengi okullardan mezun olanlara 3 yıl erteleme hakkı verilirken mesleki ve teknik lise mezunlarına mevcut 3 yıla ilave 3 yıl daha erteleme hakkı verilmiştir.             
 • Sektörle yaptığımız protokoller kapsamında ilgili okullardan mezun olan öğrencilerimize istihdam garantisi sağlanmaktadır.
 • Kendine, ailesine, ülkesine, insanlığa ve geleceğe dönük hayali ve hedefi olan üreterek, araştırarak teknolojinin içinde olmak isteyen tüm gençleri MESLEKİ OKULLARA bekliyoruz. Haydi, gençler gelecek sizlerin ellerinde yükselecek.

İlgili Mesajlar

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments