TextBox ve Button Kontrolleri

asp.net Master Page Nedir?

Bu yazımda ASP.NET uygulamalarında en sık kullandığımız ve en temel kontrollerden oluşan TextBox ve Button kontrollerine değinmek istiyorum. Öncelikle boş bir web projesi oluşturalım. İçinde bir adet WEB form ekleyelim. Ekranda design alanında iken sayfamıza bir adet TextBox sürükleyelim.

Herhangi bir kontrolün özelliklerini düzenlemek istediğimizde o kontrolü seçip sağ tarafta yer alan properties alanından özelliklerini değiştirebiliriz. Genel olarak kontrollerimize isim vermeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Mesela ben TextBox kontrolümün ID özelliği txtAd yapıyorum. İsim verirken Türkçe karakter, boşluk ve özel karakterler kullanmamaya özen göstermeliyiz.

Şimdi TextBox kontrolünün basit özelliklerine değineyim ve bazı özelliklerimi değiştireyim.

Font özelliği ile farklı fontlar belirtebiliriz. Burada text box içine yazılan yazı, italik, bold, istenilen renkte, üstü çizgili gibi çeşitli ayarlamalar yapılabilir.

MaxLength ile textbox içine yazılacak karakter sayısının maksimum değerini verebiliriz.

ReadOnly özelliği TextBox içine müdahale edilip edilmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Eğer True verilirse TextBox içine müdahale edilemez. False verilirse müdahale edilebilir.

Width : Genişlik ayarlamak için kullanılan özelliktir. Piksel cinsinden değer alır.

Şimdi sayfama design alanında iken bir adet Buton kontrolü ekliyorum. Bu butonun adı btnDeneme olsun. Kontrollere isim vermeye alışkanlık haline getirmeliyiz.

Text : Butonun üzerindeki yazan yazıyı değiştirmek için kullanılır. Örneğimde mesela Deneme yazdım.

WEB uygulamalarında da tıpkı oogle uygulamarında olduğu gibi olay tetikleyicileri bulunmaktadır. Örneğin bir butona tıklandığında butonun click eventi çalışır. Bir sayfa yüklendiğinde Page_load eventi çalışır. Örneğimde butonuma çift tıklıyorum ve butonun click eventine geçiyorum.

Böylelikle açılan alan şöyle bir şey:

       protected void btnDeneme_Click(object sender, EventArgs e)

        {

        }


İşte burada köşeli parantez içine yazacağım her kod butona basıldıktan sonra çalışacak koddur. Mesela buraya butona basıldığında mehaba dünya yazdıralım.

     Protected void btnDeneme_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Response.Write(“Dündar Uçar”);

        }


Şimdi de TextBox üzerindeki bir ifadeyi Response.Write diyerek ekrana yazdıralım :

Sayfamda yine aynı kontroller mevcut, bir adet TextBox ve bir adet Button kontrolü.. TextBox içerisine bir yazı yazalım ve butona bastığımda bu yazıyı textboxdan okuyup sayfamıza yazdıralım.

    <form id=”form1” runat=”server”>

        <asp:TextBox ID=”txtAd” runat=”server”></asp:TextBox>

    <asp:Button ID=”btnDeneme” runat=”server” Text=”Button” OnClick=”btnDeneme_Click” />

    </form>

        protected void btnDeneme_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Response.Write(txtAd.Text);

        }


String verileri toplama işlemi yapalım birde, ikinci bir TextBox yerleştiriyorum. Kontrolümün adını txtDeneme yaptım. Şimdi bu iki TextBox’a veri yazıcam ve butona tıkladığımda burdaki verileri okuyup arada boşluk bırakarak tek bir satır üzerinde bu verileri yazdırmak istiyorum. Yani aslında bu string verileri toplama işlemi yapacağım. Bunun için kod bloğum aşağıdaki gibi:

Form sayfamdaki kodlarım:

    <form id=”form1” runat=”server”>

        <asp:textbox id=”txtAd” runat=”server” width=”300px”></asp:textbox> <br />

        <asp:textbox id=”TxtDeneme” runat=”server” width=”300px”></asp:textbox> <br />

        <asp:button id=”btnDeneme” runat=”server” onclick=”btnDeneme_Click” text=”Deneme”>

    </asp:button>

    </form>

Code-Behind tarafı :

        protected void btnDeneme_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Response.Write(txtAd.Text + “ “ + TxtDeneme.Text);

        }


Bir TextBox içeriğini sıfırlama: 
Bir TextBox’ın içeriğini sıfırlamanın iki yöntemi mevcut.

txtAd.text = “”; txtDeneme.text = string.empty

Her ikisi de aynı işlemi gerçekleştirir.

İlgili Mesajlar

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments