iki Sayı Üzerinde Toplama, Çıkarma, Bölme ve Çarpma İşlemleri

asp.net Master Page Nedir?

Şimdiki örneğimizde yine basit bir uygulama gerçekleştireceğim. Bu örneğimizdeki temel amaç tip dönüşümlerini anlamak. Öncelikle boş bir WEB projesi açalım. Daha sonra boş bir WEB form sayfası ekleyelim. Eklenen web formumda design bölümünde İki Adet TextBox yer alacak. Daha sonra bir adet toplama işlemi için buton ve bir adette çıkarma işlemi yapabilmek için buton koyacağım.

Sonra bir adet bölme bir adette çarpma işlemi için buton koyacağım. Amacım şu, Textboxlara girilen iki adet sayı için toplama butonuna basarsam toplam sonucunu bulmak, çıkarma butonuna basarsam çıkarma sonucunu bulmak, bölmeye basarsam bölme sonucunu bulmak, çarpmaya basarsam çarpma sonucunu bulmak.

Design bölümünde 4 satır, 3 sütun bir tablo oluşturdum. Tasarımım aşağıdaki gibi:

Default.aspx sayfamın kodları şu şekilde, direkt olarak bu kodları alırsanız aynı tasarımı elde ederiz

    <form id=”form1” runat=”server”>

    <table>

        <tr>

    <td>  Birinci Sayı</td>

    <td> <asp:textbox id=”txtBirinciSayi” runat=”server” width=”144px”></asp:textbox></td>

        </tr>

        <tr>

    <td> İkinci Sayı</td>

    <td>   <asp:textbox id=”txtIkinciSayi” runat=”server” width=”144px”></asp:textbox> </td>

        </tr>

        <tr>

            <td></td>

 <td>
<asp:button id=”btnToplam” runat=”server” font-bold=”True” font-size=”Larger” text=”+” width=”30px” OnClick=”btnToplam_Click”/>

<asp:button id=”btnCikarma” runat=”server” font-bold=”True” font-size=”Larger” text=”-“ width=”30px” OnClick=”btnCikarma_Click”/>

<asp:button id=”btnBolme” runat=”server” font-bold=”True” font-size=”Larger” text=”/” width=”30px” OnClick=”btnBolme_Click”/>

<asp:button id=”btnCarpma” runat=”server” font-bold=”True” font-size=”Larger” text=”*” width=”30px” OnClick=”btnCarpma_Click”/>

 </td>

        </tr>

        <tr>

            <td> Sonuç</td>

            <td> <asp:label id=”Label1” runat=”server” font-bold=”True” text=”Label”></asp:label> </td>

        </tr>

    </table>

    </form>

Convert metodu ile veri tipleri arasında dönüşüm yapabiliriz. Convert.toInt32, Convert.toChar, Convert.toByte gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Uygulamamı gerçekleştirmek için butonların click eventlerinde kodlarımı yazacağım. Açıklamaları kodların yanındaki yorum satırlarında görebilirsiniz.

Şimdi kod kısmına geçebiliriz.

Default.aspx.cs kodlarımız:

public partial class oog_islem : System.Web.UI.Page

    {

  //Değişkenlerimi global olarak tanımlıyorum, çünkü bunları alt yordamlarda kullanacağım.

        İnt sayi1;

        int sayi2;

        //Temizlik adında bir metot tanımladım, burada textboxlarımı temizliyorum, her butona tıkladığımda textboxa girilen

        //veriyi sileceğim.

        Void Temizlik()

        {

            txtBirinciSayi.Text = “”;

            txtIkinciSayi.Text = “”;

        }

        //Butonlara bastığımda verileri okumam gerekiyor. Bunu her buton için ayrı ayrı yapacağıma bir metot tanımlıyorum ve veri okuma işlemimi burada yapıyorum.

        Void VeriAl()

        {

            sayi1 = Convert.ToInt32(txtBirinciSayi.Text); //ilk sayıyı textboxdan okuyorum

            sayi2 = Convert.ToInt32(txtIkinciSayi.Text); //ikinci sayıyı textboxdan okuyorum

        }

        protected void btnToplam_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            VeriAl(); //verileri okuyorum, bunun için metodumu çağırdım.

            İnt toplam = sayi1 + sayi2; // iki sayıyı topluyorum

            Label1.Text = toplam.ToString(); //label1’e sonucu yazdırıyorum.

            Temizlik();

        }

        protected void btnCikarma_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            VeriAl(); //verileri okuyorum, bunun için metodumu çağırdım.

            İnt cikarma = sayi1 – sayi2; //iki sayıyı birbirinden çıkarıyorum

            Label1.Text = cikarma.ToString();  //label1’e sonucu yazdırıyorum.

            Temizlik();

        }

        protected void btnBolme_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            VeriAl(); //verileri okuyorum, bunun için metodumu çağırdım.

            İnt oogl = sayi1 / sayi2; //iki sayıyı birbirine bölüyorum

            Label1.Text = oogl.ToString(); //label1’e sonucu yazdırıyorum.

            Temizlik();

        }

        protected void btnCarpma_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            VeriAl(); //verileri okuyorum, bunun için metodumu çağırdım.

            İnt oogle = sayi1 * sayi2; //iki sayıyı birbiri ile çarpıyorum

            Label1.Text = oogle.ToString(); //label1’e sonucu yazdırıyorum.

            Temizlik();

        }

    }
Evet, böylelikle ASP.NET ortamında Csharp kodlarını kullanarak sayı toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerini gerçekleştirdik. Tür dönüşümü de gerçekleştirdik. Geriye değer döndürmeyen türden metotta tanımladık.

İlgili Mesajlar

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments