If – Else, ToLower, ToUpper ve Trim Kullanımı

asp.net Master Page Nedir?

Programlamada en çok başvurduğumuz mekanizmalardan birisi de karar yapılarıdır. Herhangi bir işlemin hangi sebebe göre yapılacağını belirtmek için karar yapılarına başvurmamız gerekir. Örneğin bir sitenin giriş paneli olduğunu düşünün. Bu siteye gelen bir üye siteye girebilmesi için panelden kullanıcı adını ve şifresini girecek ve bunun kontrolünü arkada tarafta yapmamız gerekecek. İşte bu kişi sistemde kayıtlı mı değil mi bunun kontrolünü karar yapıları ile yaparız. Bunun içinde if-else karar yapıları kullanılır. Bu karar yapılarının sonucunda geriye boolean bir değer döner yani sonuç ya true ya da false’dır.

If-Else kullanımının yapısı aşağıdaki gibidir :

if (koşul belirtilir)
{   
 //koşul doğru ise buradaki işlemler yapılır ve parantez dışına çıkılır
}
//koşul doğru değilse buradan devam eder  
if (ikinci koşul)  
{  
}  
//ya da  
else if (ikinci koşul)  
{   
}  
// ya da  
else   {    
//yukarıdaki koşullar doğru değilse  
}  
// yada olduğu gibi koşulsuz diğer durumlar..

Örnek: Vize ve final notunu kullanıcıdan aldıktan sonra, geçme notunu hesaplayan ve notun 50’den büyük olması durumunda ekrana “geçtiniz” mesajını çıkartan algoritma.

.aspx sayfamız (tasarım)


<form id=”form1″ runat=”server”>

           <table >

               <tr>

                   <td>

                       <asp:Label ID=”Label1″ runat=”server” Text=”Vize”></asp:Label>

                   </td>

                   <td>

                       <asp:TextBox ID=”TextBox1″ runat=”server”></asp:TextBox>

                   </td>

               </tr>

               <tr>

                   <td>

                       <asp:Label ID=”Label2″ runat=”server” Text=”Final”></asp:Label>

                   </td>

                   <td>

                       <asp:TextBox ID=”TextBox2″ runat=”server”></asp:TextBox>

                   </td>

               </tr>

               <tr>

                   <td>&nbsp;</td>

                   <td>

           <asp:Button ID=”Button1″ runat=”server” OnClick=”Button1_Click” Text=”Sonuç” />

                   </td>

               </tr>

           </table>

Tasarım ekranımızı yaptıktan sonra .cs sayfamız(kod)

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            double gecmeNotu;

            int finalNotu = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);

            int vizeNotu = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);

            gecmeNotu = finalNotu * 0.7 + vizeNotu * 0.3;

            if (gecmeNotu > 50)

            {

          Response.Write(“<script>alert(‘Geçtiniz.tebrikler.’)</script>”);//mesaj    penceresiyle  yazdırma

       Response.Write(“Geçtiniz tekbrikler”);//bu şekilde de doğrudan sayfaya yazdırabilir

            }

            else

            { Response.Write(“<script>alert(‘Kaldınız.’)</script>”); }

        }

Şimdi de basit bir üye giriş paneli gibi bir şey tasarlayalım. Bunun için boş bir ASP.NET web sitesi projesi açalım. Daha sonra bir adet WEB form ekleyelim ve design bölümüne 4 satır 3 sütundan oluşan bir table ekleyelim. Bu table içinde bir adet buton, iki adet TextBox ve bir adet label kontrolüm yer alacak. Tasarımım aşağıdaki gibi:

Kontrollerimin özellikleri şöyle : (Bu özellikleri kontrolleri seçtikten sonra sağ tarafta yer alan properties(özellikler) alanından düzenleyebilirsiniz)

TextBox1 : txtKullaniciAd , 200px
TextBox2 : txtSifre, 200px; TextMode özelliği ise Password – Bu özellik ile içine yazılan yazı görünmeyecek, noktalı, yıldızlı şekilde çıkacak (tarayıcının özelliğine göre noktalı ya da yıldızlı değişebilir)
Button1 : btnGiris , Giriş Yap , 200px
label1 : Text özelliği boş, ismi lblMesaj


Default.aspx :
    <table>

       <tr>

        <td>  Kullanıcı Adı</td>

        <td><asp:TextBox  ID=”txtKullaniciAd” runat=”server” width=”200px”></asp:TextBox> </td>

        </tr>

        <tr>

            <td> Şifre</td>

            <td> <asp:TextBox ID=”txtSifre” runat=”server” textmode=”Password” width=”200px”></asp:TextBox></td>     

        </tr>

        <tr>

            <td> <asp:Button ID=”btnGiris” runat=”server” text=”Giriş Yap” width=”200px” OnClick=”btnGiris_Click1″ /></td>

        </tr>

        <tr>

            <td> <asp:Label ID=”lblMesaj” runat=”server” Text=”Label”></asp:Label> </td>

        </tr>

    </table> 

Şimdi kod tarafına dönelim. Yapmak istediğim şu, kullanıcı adı ismail olan ve şifresi 123deneme olan kişi ancak sisteme girdiğinde label kontrolümde “Giriş Başarılı” yazsın. Aksi takdirde “Giriş Başarısız” yazsın istiyorum. İşte bunun kontrolünü yapmak için IF – ELSE yapısını kullanmak zorundayız. Buton kontrolüm seçili iken çift tıklıyorum ve butonun click olayına geçiyorum.

Buradaki kodlarım aşağıdaki şekilde:

protected void btnGiris_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (txtKullaniciAd.Text == “ismail” && txtSifre.Text == “DU2021”)

            {

                lblMesaj.Text = “Giriş Başarılı”;

            }

            else

            {

                lblMesaj.Text = “Giriş Başarısız”;

            }

        }

&& kontrolü iki aynı anda iki şartımızın da doğru olmasını kontrol ediyorum. && kontrolü VE anlamına gelir ve koşullu ifadelerde her iki koşulunda doğru olması sonucunda geriye TRUE döner. Şimdi kullanıcı adına ismail ve DU2021 girildiğinde giriş yapılıyor, giriş başarılı deniyor. Bunun haricinde ise başarısız oluyor. Diyelim ki kullanıcı textboxa verileri yazdı ama boşluk var ve farkında değil her seferinde doğru girdiğini sanıyor ve bir boşluk atıyor ama boşluktan kaynaklanan bir sorun olduğunu bilmiyor. Bunu engellemek için kullanıcının verisini temizlemek lazım. İşte bu boşlukları temizlemek için ise Trim metodu kullanılır.

Trim dersek hem başında hemde sonunda yer alan boşluklar temizlenir. TrimEnd sonda yer alan boşluğu siler, TrimStart başta yer alan boşluğu siler.

        protected void btnGiris_Click1(object sender, EventArgs e)

        {

            if (txtKullaniciAd.Text.Trim() == “ismail” && txtSifre.Text.Trim() == “DU2021”)

            {

                lblMesaj.Text = “Giriş Başarılı”;

            }

            else

            {

                lblMesaj.Text = “Giriş Başarısız”;

            }

        }

Peki buraya kadar tamam. Diyelim ki kullanıcı büyük harf girdiğine ya da küçük harf girdiğine dikkat etmiyor, burada sonuç ne olacak. Bunu da ToUpper ve ToLower metotları ile aşabiliriz. ToUpper tüm harfleri büyük harfe çevirir. ToLower ise tüm harfleri küçük harfe çevirir.

İlgili Mesajlar

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments