WEB Kontrol Özellikleri

asp.net Master Page Nedir?

Properties Paneli : Seçilen bir kontrole ait özellikler Properties panelinde görüntülenir. Panel içinde özellikler çeşitli gruplara ayrılarak gösterilir (Kategorilere ayrıldı, alfabetik, olaylar, özellikler olaylar).  Properties panelinde “Kategorilere ayrıldı” sekmesi altında aşağıdaki gruplar yer almaktadır;

1) Accessibility (erişilebilirlik): WEB kontrollerine ait erişilebilirlik özelliklerinin bulunduğu gruptur.

Bu grupta aşağıdaki özellikler yer alır.

1.a) AccessKey: Daha önceden tanımlanmış alt tuşu ile birlikte kullanılan erişim tuşudur. Örneğin, Yazdır butonu için AccessKey “Y” atanacak olursa uygulama çalıştırıldığında “Alt + Y” tuş kombinasyonu bu düğmeyi tıklamayla aynı işlevi yapar.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” text=”Yazdır” accesskey=”Y”></asp:button>

1.b) TabIndex: Sayfa içindeki web kontrolleri için tab tuşu kullanılarak atlama sırasını belirtir.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” text=”Print” tabindex=”1″></asp:button>

2) Appearance (Görünüm): Görünüm ile ilgili özellikler bu grupta yer alır. Her bir web kontrolüne göre burada yer alan özellikler farklılıklar gösterir. Burada yer alan genel bazı özelliklere değinirsek;

2.a) BackColor: Kontrollerin arka plan rengini ayarlamak için kullanılır.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” backcolor=”Yellow”></asp:button>

2.b) BorderColor: WEB kontrollerinin kenarlık rengini ayarlar.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” bordercolor=”#003366″></asp:button>

2.c) BorderStyle: WEB kontrollerinin kenarlık stilini ayarlar.

<asp:button id=”Button2″ runat=”server” borderstyle=”Dashed”></asp:button>

2.ç) BorderWidth: WEB kontrollerin kenarlık genişliğini ayarlar.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” borderwidth=”3px”></asp:button>

2.d) CssClasss: WEB kontrollerinin istemci tarafından işlenen stil sayfası (css) sınıfını ayarlar.

2.e) Font: WEB kontrolünün yazı özelliklerini ayarlar.

2.e.1- Font Bold: WEB kontrolünün yazısını kalın yapar.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” font-bold=”True”></asp:button>

2.e.2- Font Italic: WEB kontrolünün yazısını italik yapar.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” font-italic=”True”></asp:button>

2.e.3- Font Name: WEB kontrolünün yazı tipini belirler.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” font-names=”Calibri”></asp:button>

2.e.4- Font Overline: WEB kontrolünün yazısının üstüne çizgi ekler.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” font-overline=”True”></asp:button>

2.e.5- Font Size: Web kontrolünün yazı boyutunu belirler.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” font-size=”Large”></asp:button>

2.e.6- Font Strikeout: Web kontrolünün yazısının üzerine çizgi ekler.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” font-strikeout=”True”></asp:button>

2.e.7- Font Underline: Web kontrolünün yazısının altına çizgi ekler.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” font-underline=”True”></asp:button>

2.f) ForeColor: Web kontrolünün yazı rengini ayarlar.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” forecolor=”Yellow”></asp:button>

2.g) Font Text: Web kontrolünün metnini ayarlar.

<asp:button id=”Button1″ runat=”server” text=”Kaydet”></asp:button>

3) Behavior (Davranış): Web kontrollerine ait davranış özelliklerinin yer aldığı gruptur. Web
kontrolüne göre bu grupta yer alan özellikler değişiklik gösterir.


Bu gruptaki başlıca bazı özelliklere değinirsek;

3.a) AutoPostBack: Web sunucusunda değişiklik yapıldıktan sonra sayfanın geri döndürülmesi,
geri yüklenmesi için kullanılır.

3.b) Enabled: Web kontrolünün aktif ya da pasif olmasını ayarlar.

3.c) OnClientClick: Button Click olayı oluşturulduğunda, istemci taraflı komut setlerinin
yürütülmesini sağlar.

3.ç) PostBackUrl: Tıklama işlemi sonrasında gidilecek sayfa adresini yani URL?sini belirtir.

3.d) ToolTip: Kullanıcı web kontrolü üzerinde mouse ile beklediği zaman kontrolün amacını
belirten kısa bir açıklamanın görüntülendiği pop-up penceresini ifade eder.

3.e) Visible: Web kontrolünün görünür ya da gizli olmasını ayarlar.

4) Data: Veri işlemlerinin yapıldığı gruptur.

5) Layout: Web kontrollerinin görünümü ile ilgili özelliklerin yer aldığı gruptur.

5.a) Height: WEB kontrollerinin piksel türünden yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

5.b) Width: WEB kontrollerinin piksel türünden yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

6) Misc: WEB kontrollerinin adlandırılmasının yapıldığı gruptur. Eğer kullanıcı herhangi bir
müdahalede bulunmaz ise otomatik olarak isimlendirme yapılır.

Format Menüsü (Biçim):

Kontrollerin özelliklerini ayarlamak için kullanılan menüdür.

Bu menünün sahip olduğu komut ve özelliklere değinelim.

1) New Style (Yeni Stil): Yeni stil oluşturmak için kullanılır.

2) Attach Style Sheet (Stil sayfası iliştir): Var olan stilleri seçmek için kullanılır.

3) Foreground Color (Ön plan rengi): Ön plan rengini ayarlamak için kullanılır.

4) Background Color (Arka plan rengi): Arka plan rengini ayarlamak için kullanılır.

5) Font (Yazı Tipi): Metinlerin kalın, italik, altı çizili şekilde yazılması için kullanılır.

6) Justify (iki yana yasla): Metinleri hizalamak için kullanılır.

7) Font (Yazı Tipi): Metin özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

8) Paragraph (Paragraf): Paragraf özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

10) Bullets and Numbering (Madde işaretleri ve numaralandırma): Madde işaretleri ve numaralandırma için kullanılır.

11) Borders and Shading (Kenarlıklar ve Gölgelendirme): Kenarlık ve gölgelendirmeleri ayarlamak için kullanılır.

12) Position (Konum): Metnin pozisyonunu ayarlamak için kullanılır.

13) Convert to Hyperlink (Köprüye Dönüştür): Seçili metne link eklemek için kullanılır.

14) Align (Hizala): Hizalama yapmak için kullanılır.

15) Make Same Size (Aynı Boyuta Getir): Seçili birden fazla nesnenin boyutlarını ayarlamak için kullanılır.

16) Order (Düzen): Seçili nesnenin yerleşimdeki konumunu (arka, ön) ayarlamak için kullanılır.

17) Remove Formating (Biçimlendirmeyi Kaldır): Seçili nesneye uygulanan biçimleri temizler.

Araç Çubukları: Araç çubuklarında sık kullanılan komutlara ait simgeler yer almaktadır. Kullanılan birçok yazılımda bu tür çubuklar yer alır. Visual Studio da bu şekilde araç çubuklarına sahiptir. Kontrollerin özelliklerinin ayarlanabileceği, format menüsünde yer alan komutlara ait kısa yollar simgeler halinde formating araç çubuğunda yer almaktadır. Bu araç çubuğunda yer alan simgelerin işlevleri format menüsündeki komutlarla aynıdır.

İlgili Mesajlar

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments