Visual Studio WEB Uygulamaları

asp.net Master Page Nedir?

Görünüm Modları:

Visual Studio ortamında WEB projesi gerçekleştirirken 3 mod şeklinde gösterme imkânımız mevcuttur. Bu 3 mod design(tasarım), split(böl) ve source(kaynak) modlarıdır.

.NET ortamında web sitesi sayfaları .aspx ve .aspx.cs dosyalarının birleşimi ile oluşturulur. Bu dosyalardan .aspx.cs dosyası sunucu kodlarını (web yazılım) oluştururken, .aspx dosyaları ise HTML ve kontrollerin (web tasarım) oluşturulduğu sayfalardır.

Design modu tasarım modu anlamına gelir ve bu modda web sayfası görsel öğeler ile oluşturulur. Bu modda herhangi bir nesne eklendiğinde arka planda kodlar otomatik olarak eklenirler, Bunu source modunda görebiliriz.

Source modu, web sayfasına ait olan HTML kodları görebileceğimiz moddur. Burada da direkt olarak kod olarak eklenen nesneleri design(tasarım) modunda görebiliriz.

Split(böl) modunda kodlar ve görseller aynı anda görünürler.

Visul studio da WEB sayfasına çeşitli kontroller ekleyebilmemiz için birden fazla yol vardır. Örnek olarak toolbox(araç kutusu) panelini kullanarak kontrol eklemek için visual studio sol yanında bulunan (varsayılan olarak) toolboxdan istediğimiz kontrolü seçeriz ve bunu projemize sürükleriz. Kontrol sayfaya eklendiğinde otomatik olarak kontrole ilişkin kodlar arka planda oluşturulurlar.

Ayrıca toolbox (araç kutusu) üzerinde herhangi bir kontrol üzerinde çift tıklayarak da sayfamıza kontrol ekleyebiliriz. Aynı şekilde arka planda ilgili kodlar oluşturulacaktır.

WEB sayfasına kontrol eklemenin bir diğer yolu direkt olarak kod şeklinde eklemektir. Kodlar direkt olarak yazılabildiği gibi toolbox panelinden de herhangi bir kontrol kod sayfasına sürüklendiğinde kod görünümünde kontrolün kodlarını görebiliriz.


Kodla kontrol eklerken < asp : etiketi kullanılır. Üstte örnek kontrol kodunu görebilirsiniz.

WEB sayfa tasarımı gerçekleştirme yöntemlerinden birisi de sayfaların tablolar mantığı ile oluşturulmasıdır, her ne kadar eski bir teknoloji olmuş olsa da kontrolleri sayfamıza düzenli bir şekilde eklemek için hala zaman zaman tablolara ihtiyaç duyarız. Dolayısı ile biraz tablo eklemeye değinelim.

WEB formumuza tablo ekleyebilmek için üstte yer alan TABLE(TABLO) menüsünü ya da toolbox panelinde HTML grubu altındaki table kontrolünü kullanabiliriz. Biz şimdilik üstte yer alan TABLE menüsünü anlatalım.

Table (tablo) menüsünden Insert Table (tablo ekle) dediğimizde tablo ekleyebilmemiz için menü karşımıza çıkar. Aşağıda görebilirsiniz.


Insert Table(tablo ekle);
 Yeni tablo eklemek için kullanılır. Bu komut seçildiğinde Insert Table iletişim penceresi ekrana gelir. Satır (rows) ve sütun (Columns) değerleri ayarlanarak istenilen tablo oluşturulabilir.

TABLE menüsü altında yer alan Insert(ekle) seçeneği ile var olan mevcut tablolara satır, sütun, hücre ekleyebiliriz. Açılan menüde ile sağa ya da sola sütun, sağa ya da sola hücre veya aşağı ya da yukarı satır ekleme seçeneklerini görebilirsiniz.

Table menüsünde yer alan Delete(sil) ile ise tablo, satır, sütun ya da hücre silebiliriz.

Select(seç) ile tabloyu, sütunu, satırı veya hücreleri seçebiliriz.

Modify(değiştir) ile de tablolar üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz. Seçilen hücreleri birleştirme (Merge Cells), hücreleri bölme (split cells), tabloya bölme (split table), satırları eşit dağıt (satır yüksekliklerini eşitleme-distribute rows evenly), sütunları eşit dağıt (sütün genişliklerini eşitleme-distribute columns evenly), içeriği otomatik sığdır gibi seçenekler yer alır.

Table menüsü dışında sayfa kodlarından tablo üzerinde de kodlarla işlem yapılabilir.

Biraz da WEB form ekleme nasıl yapılır buna değinelim. Bilindiği üzere bir WEB sitesinde birden fazla WEB sayfası bulunur, dolayısı ile birden fazla da WEB form bulunur. Herhangi bir projemizi gerçekleştirirken bazen yeni web formlar eklemek isteyebiliriz. Bunu yapabilmenin iki yoluna bakalım.

1. yol, üst menüden Project > Add New Item (proje>yeni öğe ekle) komutu kullanılarak ekleme;

2. yol ise solution explorer’ın(çözüm gezgini) kullanılmasıdır. Proje adına sağ tıklayarak açılan menüden Add > New Item(yeni öğe ekle) seçilir.


Her iki yolda da Add New Item (yeni öğe ekle) komutundan sonra ekrana Add New Item ? Form Site iletişim penceresi gelir. Bu pencereden istenilen özellikte sayfa seçilip projeye eklenebilir, ayrıca ekleyeceğimiz sayfalara isim de verebiliriz.

İlgili Mesajlar

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments